Betalingsproblemer?

Har du problemer med tilbakebetaling av lånet bør du ta kontakt med oss så snart som mulig slik at vi kan finne en løsning.

55 96 10 00

Hverdager 08:00 - 18:00
Lørdag 09:00 - 15:00

 

Slik kan du få kontroll på din egen økonomi:


1. Få en oversikt over din økonomi og hvor mye du skylder.
Sett opp et regnskap slik at du tydelig ser hva du skylder, hvor mye faste utgifter du har og hvor pengene dine går.

2. Sett opp et budsjett.
Holder du deg til budsjettet merker du fort at pengene strekker til.

3. Vurder din levestandard og forbruksutgifter.
Er det noen uvaner som koster deg dyrt? Hva kan du klare deg uten?

4. Har du mulighet til å skaffe ekstra inntekt?
En ekstra deltidsjobb eller overtidsjobbing gir ekstra penger til nedbetaling av gjeld.

5. Betal alltid regninger og lån før forfallsdato
Slik unngår du unødvendige purregebyr.

6. Har du ting av verdi som du kan selge?
Mange har gamle ski og annet liggende i boden. Selg det du ikke trenger, så får du litt ekstra til nedbetaling.

7. Ta kontakt med kreditorene.
Hør om mulighet for å få avdragsfrihet på lånet eller lenger nedbetalingsplan. Dette kan bedre det månedlige budsjettet ditt. 

NAVs økonomitelefon
Økonomirådstelefonen i NAV gir råd til alle som har eller står i fare for å få økonomiske problemer. Telefontjenesten skal være hjelp til selvhjelp. Ring 800GJELD (80045353)