Ris eller ros

Vi tror at den beste banken skapes sammen med kundene.

Synes du det er noe vi bør gjøre bedre, eller er det noe du er spesielt fornøyd med?

Da vil vi gjerne høre fra deg på risogros@monobank.no

På forhånd tusen takk for tilbakemeldingen.

Klager

Er du misfornøyd med noe ønsker vi gjerne at du forteller oss det, slik at vi kan gjøre vårt beste for å rette opp i situasjonen.

Kontakt først vårt kundesenter på telefon, og vi vil forsøke å løse saken så raskt som mulig.
Dersom du etter samtale med oss velger å sende inn skriftlig klage, kan den sendes til klage@monobank.no eller Monobank ASA, Starvhusgaten 4, 5014 Bergen.

Skriftlig klage må inneholde:

  • Ditt fornavn og etternavn
  • Adresse
  • Telefon
  • Epost adresse
  • Hva klagen gjelder og hva du ønsker vi skal endre
  • Tidspunkt for hendelse

Du vil få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt. Du vil få informasjon om forventet behandlingstid og vi har som mål å besvare alle klager så raskt som mulig. Når vi behandler klagen vil vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig vurdering. Alle klager besvares skriftlig, og avgjørelser/utfallet av klagen vil bli begrunnet.

Dersom du ikke er tilfreds med utfallet av klagebehandlingen, kan du klage saken videre til Finansklagenemda.
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Vi ønsker fornøyde kunder, og vil bruke det vi lærer av klagebehandling til å gjøre banken enda bedre for kundene.