Spørsmål og svar

 

Kontakt oss på 55 96 10 00 om du ikke finner det du leter etter, vi hjelper deg gjerne.

Tilbakebetaling av Personlån

Hvordan får jeg tilsendt faktura? 
Faktura for ditt lån blir sendt til din registrerte e-post adresse. Om du ikke har mottatt din faktura vennligst gå gjennom nettsøppel innboksen på din e-post. 

Hvordan betaler jeg en ekstra innbetaling på lånet?
Hos oss er det enkelt, du bruker samme KID-nummer og kontonummer som du vanligvis bruker når du betaler en faktura til oss. Løpetiden opprettholdes og terminbeløpet reduseres. Når du betaler en ekstra innbetaling vil beløpet først dekke utestående faktura, deretter registreres det ekstra beløpet som ekstra innbetaling på lånet. 

Kan jeg endre forfallsdato?
Ja, så lenge du ikke har noen fakturaer som har forfalt kan du gjøre dette. Kontakt oss, så endrer vi enkelt forfallsdato for deg.

Jeg har mottatt purring, men har betalt. Hva gjør jeg?
Kontakt kundeservice på telefon 55 96 10 00 slik at vi kan se at noe ikke har gått galt. 

Kan jeg innfri lånet når som helst?
Ja, du kan innfri lånet når du selv ønsker. Kontakt oss slik at vi kan gi deg totalsum for lånet.

Kan jeg forlenge løpetiden på lånet?
Ja, dersom lånet ditt har kortere løpetid enn 5 år, kan du forlenge opp til 5 år. Dersom du skal refinansiere forbrukslån eller kredittkort kan du søke om inntil 15 års nedbetalingstid. Kontakt oss, så hjelper vi deg. 

Hva gjør jeg dersom jeg får problemer med å betale tilbake?
Dersom du får betalingsproblemer må du kontakte oss snarest slik at vi kan forsøke å finne en løsning.

 

Høyrente

Hvordan overfører jeg til min høyrentekonto? 
Du overfører til din høyrentekonto på lik linje som med vanlig regningsbetaling fra annen bank. Bruk kontonummer 6005.06.59545 og ditt personlige KID-nummer som du finner i nettbanken. Det kan ta en til to virkedager før beløpet er synlig på din høyrentekonto. 

Hvordan gjør jeg uttak fra min høyrentekonto? 
Du kan selv gjøre uttak fra din høyrentekonto i nettbanken. Velg 'Pengeuttak' og signer med BankId. Registrerer du uttaket før kl 11:00, vil du ha pengene på konto samme ettermiddag eller senest neste virkedag. Overføringen må gjøres til en konto som ikke krever KID-nummer. Har du en konto i annen bank som krever KID-nummer, må du først overføre til vanlig bankkonto og deretter overføre til konto som krever KID. 

Høyrentekonto til bedrifter?
Vi tilbyr dessverre ikke høyrentekonto til bedrifter, kun til privatpersoner. 

Hva skjer med lånebeløpet og renter når lånebeløpet er over 2 mill?
Vi tilbyr ingen rente på innskuddsbeløpet som er over 2 millioner kroner. 1,90 % effektiv årlig rente gjelder bare fra 50 000 opp til 2 000 000. Det er kun mulig å sette inn beløp opp til 2 millioner kroner.

Hva er forskjellen på effektiv og nominell rente?
Forskjellen på effektiv og nominell rente skyldes kapitaliseringstidspunktet for renter.

Monobank har månedlig rentekapitalisering på innskudd. Dette vil si at vi godskriver rente for hver måned på din innskuddskonto, noe som gir mulighet for renters rente.
Du får hver dag 1/365 del av den årlige nominelle renten. Og en gang i måneden blir rentebeløpet utbetalt til din konto.

Dersom Monobank hadde kapitalisert renten én gang i året, hadde den nominelle og den effektive renten vært lik.

 

Betalingsforsikring

Hvordan bestiller jeg betalingsforsikring?
Du bestiller enkelt betalingsforsikring når du søker om lån.

Hva dekker forsikringen?

 • 100 % Sykemelding (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
 • Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)
 • 100 % Arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge
 • Dødsfall (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)

 

Hvordan fungerer forsikringen?

 • Ved 100% sykemelding eller 100 % arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag.
 • Ved sykehusinnleggelse i over 3 hele dager betales ett månedlig terminbeløp og deretter 1/30 for hver dag personen er innlagt. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13 000,-.
 • Ved dødsfall kan resterende gjeld på lånet bli slettet, maksimalt 500 000,-.

 

Hvem kan forsikres?

 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er frisk og fullt arbeidsfør
 • Du har vært i arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet minimum 16 t/uken i sammenhengende 6 måneder forut for ikrafttredelsesdatoen
 • Du ikke har kunnskap om sykdom eller symptomer siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering
 • Du er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd
 • Du har lån i Monobank

 

Hva koster forsikringen?
Kostnaden utgjør 7,8 % av månedlig terminbeløp (avdrag, renter og gebyr) i henhold til avtalt nedbetalingsplan. Beløpet betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet sammen med lånet.

Hvor melder jeg skade?
Monobank samarbeider med forsikringsselskapet AXA. Du kan melde skade her. For spørsmål om forsikringen kan du kontakte kundeservice i AXA på telefon 800 37 500 eller på clp.no.kundeservice@partners.axa.

Adresse: AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo