Spørsmål og svar

 

Kontakt oss på 55 96 10 00 om du ikke finner det du leter etter, vi hjelper deg gjerne.

Som kunde finner du enkelt informasjon om ditt lån, saldo og fakturainformasjon, når du er innlogget i nettbanken. Klikk her for å logge inn i nettbanken. 

 

Søknadsprosessen

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden? 
Du får umiddelbart svar på søknaden og kan se hvor mye du får i lån.

Hvor lang tid tar det før jeg får utbetalt lånet?
Normalt vil du ha pengene på din konto i annen bank en til to virkedager etter vi har mottatt søknad og godkjent all dokumentasjon. Om du ønsker utbetaling på dagen kontakter du vårt kundesenter.

Hvilke kriterier må jeg oppfylle for å få lån?

For å få lån må du:

 • Ikke ha betalingsanmerkning eller inkassogjeld
 • Må være fylt 25 år og ikke eldre enn 70 år.
 • Være norsk statsborger
 • Må ha en folkeregistrert adresse i Norge
 • Ha minimumsinntekt på 250 000 kroner

Hva kan lånet brukes til?
Personlån kan brukes til akkurat det du vil. Mange bruker det til oppussing, toppfinansiering til boliglån, annen finansiering, kjøp av bil eller båt og til generelt forbruk. Vi krever ikke å vite hva lånet skal brukes til.

Må jeg oppgi låneformål?
Nei, vi krever ikke å vite hva du skal bruke lånet til.

Hva er kredittscore?
Kredittscoring er en av de metodene banker bruker for å vurdere kundens betalingsevne. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk. Den skal blant annet si noe om:

Sannsynligheten for tilbakebetaling av utstedt kreditt.
Risiko for mislighold av kreditt (god eller dårlig betaler).

Hvordan er søknadsprosessen?
Du fullfører lånesøknad på nett og får umiddelbart svar på hvor mye du kan få i lån. Det er helt uforpliktende å få lånetilbud, det er først når du signerer avtaledokumentene med BankID at du godkjenner lånet. Vi starter da saksbehandling og utbetaler fortløpende forutsatt at oppgitte opplysninger er korrekte.
Du kan også ringe vårt kontaktsenter som kan hjelpe deg med å legge inn søknad.

Hvor mye kan jeg få i lån?
Du kan låne fra 25 000 til 500 000 kroner. Se hvor mye du kan låne her.
Hvor mye du får i lån vil være en individuell vurdering. Dersom du legger til medlåntaker kan dette styrke søknaden og evt. gi høyere lånebeløp enn om du søker alene.

Hvordan laster jeg opp dokumenter? 
I lånesøknaden er det mulighet for å laste opp dokumenter. Dersom du mottar lønnsslipp elektronisk som en pdf kan denne benyttes direkte. Husk at vi ikke har mulighet til å åpne passordbeskyttede filer. Du kan også lagre pdf som et bilde og deretter laste opp filen. Dersom du ikke har elektroniske dokument, kan du scanne eller ta et bilde for opplastning. Husk at kvaliteten på dokumentene må være leselig for våre saksbehandlere.
Kontakt oss dersom du har spørsmål angående signering eller opplasting av dokumenter, så hjelper vi deg gjennom prosessen.

Hvor finner jeg selvangivelse? 
Du vil finne din siste selvangivelse ved å logge deg på www.altinn.no. Dersom du ikke har selvangivelsen elektronisk, må du ta en kopi av papirversjonen og sende på e-post til kundeservice@monobank.no eller skanne for elektronisk opplasting.

Er mine dokumenter mottatt?
Dersom du har lastet opp dokumentene via søknadsskjema eller 'Min side', skal vi ha mottatt dokumentene. Om du er usikker på om vi har mottatt alt vi trenger, kontakter du oss på telefon 55 96 10 00 eller e-post kundeservice@monobank.no

Kan jeg ha medlåntaker på lånet?
Ja, du legger enkelt til medlåntaker i lånesøknaden. Medlåntaker kan være samboer eller ektefelle med samme folkeregistrerte adresse. Medlåntaker må oppfylle de samme kriteriene som hovedlåntaker for at lånet skal bli innvilget.

Hvordan øker jeg eksisterende lån i Monobank?
Har du lån i Monobank og ønsker opplåning, søker du om nytt lån og velger totalsummen du ønsker (summen av gammelt og nytt lån). I låneveiviseren legger du inn eksisterende lån under forbrukslån og merker at lånet skal innfris. Lånet vil da bli erstattet med nytt lån.

 

Refinansiering

Hvordan refinansierer jeg lån jeg har i andre banker?
Om du ønsker å samle flere smålån som du har i andre banker kan du enkelt refinansiere i MONOBANK. 
Slik gjør du:
1. Fullfør lånesøknad på nettsiden.
2. Etter utbetaling kontakter du dine andre bankforbindelser for å innfri andre lån og kreditter.

 

Øke lån

Jeg har allerede forbrukslån, men ønsker økning av lånebeløpet. Hva gjør jeg? 
Om du ønsker å øke lånet ditt kontakter du vårt kundesenter på 55 96 10 00 eller på kundeservice@monobank.no.

Nedbetaling

Hvordan får jeg tilsendt min faktura?
Vi sender faktura på e-post. Om du ikke har mottatt din faktura bør du sjekke om den har havnet i søppel mappen. Faktura blir sendt ut 20 dager før forfall.

Kan jeg endre forfallsdato?
Ja det er mulig å endre forfallsdato på lånet ditt. Kontakt kundeservice på 55 96 10 00 eller kundeservice@monobank.no.

Hva skjer om jeg ikke kan betale? 
Dersom du får betalingsproblemer kontakter du oss snarest slik at vi kan finne en løsning som passer deg. 

Hvordan innfrir jeg lånet mitt?
Om du ønsker å innfri lånet ditt tar du kontakt med vårt kundesenter for totalsum og KID-nummer.

Kan jeg forlenge løpetiden på lånet mitt?
Dersom du ønsker å forlenge løpetiden på ditt lån, kontakter du kundeservice på 55 96 10 00 eller kundeservice@monobank.no.

Hvordan betaler jeg en ekstra innbetaling på lånet?
Hos oss er det enkelt, du bruker samme KID-nummer og kontonummer som du vanligvis bruker når du betaler en faktura til oss. Løpetiden opprettholdes og terminbeløpet reduseres. Når du betaler en ekstra innbetaling vil beløpet først dekke utestående faktura, deretter registreres det ekstra beløpet som ekstra innbetaling på lånet. 

Betalingsforsikring

Hvordan bestiller jeg betalingsforsikring?
Du bestiller enkelt betalingsforsikring når du søker om lån.

Hva dekker forsikringen?

 • 100 % Sykemelding (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
 • Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)
 • 100 % Arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge
 • Dødsfall (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)

 

Hvordan fungerer forsikringen?

 • Ved 100% sykemelding eller 100 % arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag.
 • Ved sykehusinnleggelse i over 3 hele dager betales ett månedlig terminbeløp og deretter 1/30 for hver dag personen er innlagt. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13 000,-.
 • Ved dødsfall kan resterende gjeld på lånet bli slettet, maksimalt 500 000,-.

 

Hvem kan forsikres?

 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er frisk og fullt arbeidsfør
 • Du har vært i arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet minimum 16 t/uken i sammenhengende 6 måneder forut for ikrafttredelsesdatoen
 • Du ikke har kunnskap om sykdom eller symptomer siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering
 • Du er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd
 • Du har lån i Monobank

 

Hva koster forsikringen?
Kostnaden utgjør 7,8 % av månedlig terminbeløp (avdrag, renter og gebyr) i henhold til avtalt nedbetalingsplan. Beløpet betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet sammen med lånet.

Hvor melder jeg skade?
Monobank samarbeider med forsikringsselskapet AXA. Du kan melde skade her. For spørsmål om forsikringen kan du kontakte kundeservice i AXA på telefon 800 37 500 eller på clp.no.kundeservice@partners.axa.

Adresse: AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo

Høyrentekonto


Hvordan setter jeg inn penger på min høyrentekonto?
Etter at kontoen er åpnet vil du motta ditt personlige KID-nummer i en egen e-post. Du innbetaler til vår konto 6005.06.59545 og bruker ditt personlige KID-nummer. Det kan ta en til to virkedager før beløpet er synlig på din høyrentekonto. 

Hvordan tar jeg ut penger på min høyrentekonto?
Du kan ta ut penger fra høyrentekonto når du er innlogget i nettbanken din. Velg 'Uttak' og fullfør veiviseren. Registrerer du uttaket før kl 11:00, vil du ha pengene på konto samme ettermiddag eller senest neste virkedag. Overføringen må gjøres til en konto som ikke krever KID-nummer. Har du en konto i annen bank som krever KID-nummer, må du først overføre til vanlig bankkonto og deretter overføre til konto som krever KID. 

Hvem kan åpne høyrentekonto?
For å åpne høyrentekonto må du ha norsk personnummer, være fylt 18 år. Du bruker BankID til å signere avtaledokumentene. Har du ikke BankID fra før, kan du opprette dette hos din hovedbank.

Høyrentekonto til bedrifter?
Vi tilbyr dessverre ikke høyrentekonto til bedrifter, kun til privatpersoner. 

Hvilken rente får jeg?
Vi beregner rente avhengig av beløpet på konto. Vi tilbyr vår best rente på 1,80 % for beløp mellom 50.000,- og 2.000.000,-. For beløp under 50.000,- er renten 1,00 %. Dersom du har mellom 50 000,- og 2 mill. innestående, beregnes 1,80 % rente fra og med første krone. 1,80 % er årlig effektiv rente.

Hvor mye kan jeg sette inn?
Du kan sette inn beløp inntil 2 000 000 kroner.

Hva er forskjellen på effektiv og nominell rente?
Forskjellen på effektiv og nominell rente skyldes kapitaliseringstidspunktet for renter.

Monobank har månedlig rentekapitalisering på innskudd. Dette vil si at vi godskriver rente for hver måned på din innskuddskonto, noe som gir mulighet for renters rente.
Du får hver dag 1/365 del av den årlige nominelle renten. Og en gang i måneden blir rentebeløpet utbetalt til din konto.

Dersom Monobank hadde kapitalisert renten en gang i året, hadde den nominelle og den effektive renten vært lik.

Hva skjer med innskuddsbeløpet og renter når beløpet er over 2 mill?
Vi tilbyr ingen rente på innskuddsbeløpet som er over 2 millioner kroner. 1,80 % effektiv årlig rente gjelder bare fra 50 000,- opp til 2 000 000,-. Det er kun mulig å sette inn beløp opp til 2 millioner kroner.

BankID

Hvordan får jeg BankID?
Du oppretter BankID i din vanlige dagligbank. Denne kan du bruke til å signere dokumenter i alle andre banker.

Kan jeg benytte BankID fra andre banker?
Ja, BankID-brikken kan benyttes i alle banker. Du benytter fødselsnummer, engangskode og det samme personlige passordet som du benytter i din vanlige bank.

 

Avtaler

Hvordan oppbevares avtaler?
Signerte avtaler blir oppbevart elektronisk hos Monobank. En kopi av avtalen er tilgjengelig for kunde ved signering.


Hvilke språk kan avtaler inngås på?
Avtaler for lån og innskudd inngås på norsk.