Monobank og BRAbank

Monobank ASA og BRAbank ASA slår seg sammen for å kunne vokse ytterligere og tilby enda bedre løsninger for kundene. Sammenslåingen ble vedtatt på generalforsamling 20. mars og godkjent av Finanstilsynet 9. mai 2019. Den fusjonerte bankens navn vil bli BRAbank ASA.

Hva vil dette bety for deg som kunde?
Sammenslåingen vil ikke medføre noen endring i våre tjenester eller for deg som kunde. Vi er samme banken, de samme folkene, med de samme tjenestene og verdiene.

Som kunde i banken vil alle produkter og tjenester være som tidligere;
• Kortet virker som før
• Appen virker som før
• Pengene (innskudd) er like trygg som før.
• Nettbanken virker som før
• Kontaktinfo til banken er som før

Vil det bli endringer i dine avtalevilkår?
En følge av at to banker blir til én, er at alle avtalevilkår må samordnes. Eventuelle endringer i disse vil bli varslet i tråd med gjeldende regler og avtalevilkår.

Når trer endringen i kraft?
Fusjonen planlegges gjennomført den 28. juni 2019. Det vil være informasjon om dette på våre nettsider.

 

Pressemeldinger:

The Financial Supervisory Authority approves the merger between Monobank ASA and BRABank ASA

Monobank and BRAbank to combine, creating a well-positioned bank with a strong capital base

Board resolutions for approval of Merger Plan between Monobank and BRAbank

 

Vedlegg: 

Presentasjon - Monobank and Brabank to combine

Merger Plan

Vedlegg til fusjonsplan

Referat fra ordinær generalforsamling 20.03.19