Monobank og BRAbank

Monobank og BRAbank slår seg sammen for å kunne vokse og tilby bedre løsninger for våre kunder. Fusjonen ble godkjent på generalforsamling i mars og sammenslåingen ventes godkjent av Finanstilsynet i juni.


Hva vil endringen ha å si for deg som kunde?
Navneendringen vil ikke medføre noen endring i våre tjenester eller for deg som kunde. Vi er samme banken, de samme folkene, med de samme tjenestene og verdiene.

Som kunde i banken vil alle produkter og tjenester være som tidligere;
o Kortet virker som før
o Appen virker som før
o Pengene (innskudd) er like trygg som før. 
o Nettbanken virker som før
o Kontaktinfo til banken er som før

Vil det bli endringer i mine avtalevilkår?
Eventuelle endringer i avtalevilkårene vil først skje etter fusjonen er gjennomført, ventes i juni måned. Endringer vil da varsles i tråd med avtalevilkårene. Vi kan per i dag ikke si noe om endringer i dine avtalevilkår.

Er du kunde i BRAbank?
Ditt kundeforhold til BRAbank er ikke endret. Det er BRAbank som vil gi informasjon til sine kunder frem til fusjonen som ventes i juni.

Når skjer endringen?
Det blir generalforsamling i mars der man skal stemme over sammenslåingen, og sammenslåingen ventes godkjent av Finanstilsynet i juni. Vi vil informere mer underveis.

Pressemeldinger:

Monobank and BRAbank to combine, creating a well-positioned bank with a strong capital base

Board resolutions for approval of Merger Plan between Monobank and BRAbank

 

Vedlegg: 

Presentasjon - Monobank and Brabank to combine

Merger Plan

Vedlegg til fusjonsplan

Referat fra ordinær generalforsamling 20.03.19