Monobits

Når du bruker Monocard, uansett om du bruker det fysiske eller det digitale kortet, får du Monobits tilsvarende 1 % av kjøpesummen. Bruker du kortet i utlandet, får du 1,5 % Monobits. I utlandet gjelder det også ved uttak i minibank.

Du kan når som helst overføre dine opptjente Monobits direkte til din kredittkortkonto.

Monobits

 

Til Monocard