Betalingsforsikring gir deg trygghet og en bekymring mindre dersom du skulle bli sykemeldt eller miste jobben/bli permittert. 

I dag velger mange betalingsforsikring grunnet usikre tider i markedet. Du kan bestille betalingsforsikring i søknadsprosessen eller når du er innlogget i nettbanken.

Bestill betalingsforsikring her

 

Betalingsforsikringen kan dekke månedsbeløpet på ditt lån i Monobank ved følgende hendelser:

 • 100 % Sykemelding (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)
 • Sykehusinnleggelse (kun for selvstendig næringsdrivende)
 • 100 % Arbeidsledighet/permittering som inntreffer i Norge
 • Dødsfall (for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende)

 

Slik fungerer forsikringen

 • Ved 100% sykemelding eller 100 % arbeidsledighet/permittering i over 30 dager kan forsikringen dekke 1/30 av månedlig terminbeløp for hver dag.
 • Ved sykehusinnleggelse i over 3 hele dager betales ett månedlig terminbeløp og deretter 1/30 for hver dag personen er innlagt. Maksimal dekning per skadetilfelle er 12 måneder og maksimal månedlig ytelse er 13 000,-.
 • Ved dødsfall kan resterende gjeld på lånet bli slettet, maksimalt 500 000,-.

 

Hvem kan forsikres?

 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er frisk og fullt arbeidsfør
 • Du har vært i arbeid eller i selvstendig næringsvirksomhet minimum 16 t/uken i sammenhengende 6 måneder forut for ikrafttredelsesdatoen
 • Du ikke har kunnskap om sykdom eller symptomer siste 12 måneder, eller eksisterende sykdom, symptom eller skade som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har mottatt diagnose eller behandling for sykdom som kan påvirke din arbeidsførhet
 • Du ikke har kjennskap til fremtidig arbeidsledighet eller permittering
 • Du er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og er medlem av norsk folketrygd
 • Du har lån i Monobank

 

Hva koster forsikringen?
Kostnaden utgjør 7,8 % av månedlig terminbeløp (avdrag, renter og gebyr) i henhold til avtalt nedbetalingsplan. Beløpet betales etterskuddsvis pr. måned ved at den blir belastet sammen med lånet.

 

Hvor melder jeg skade?
Monobank samarbeider med forsikringsselskapet AXA. Du kan melde skade her. For spørsmål om forsikringen kan du kontakte kundeservice i AXA på telefon 800 37 500 eller på clp.no.kundeservice@partners.axa.

Adresse: 

AXA
PB 588, Skøyen
0214 Oslo

 

Vilkår 
Her finner du fullstendige vilkår på forsikringen