Slik øker du lånet ditt

Ønsker du å øke lånet ditt, kan du enkelt søke om opplåning i nettbanken.

Slik gjør du:

  • Du søker du om nytt lån, og velger totalsummen du ønsker (summen av gammelt og nytt lån).
  • I låneveiviseren legger du inn eksisterende lån under feltet forbrukslån i steg 3, og merker at lånet skal innfris.
  • Lånet vil da bli erstattet med nytt lån og ny nedbetalingsplan.

 

Øk lånet her