Slik øker du lånet ditt

Ønsker du å øke lånet ditt, kan du enkelt søke om opplåning på vår nettside.

Slik gjør du:

  • Du søker du om nytt lån, og velger totalsummen du ønsker (summen av gammelt og nytt lån).
  • I låneveiviseren legger du inn eksisterende lån under feltet forbrukslån i steg 3, og merker at lånet skal innfris.
  • Lånet vil da bli erstattet med nytt lån og ny nedbetalingsplan.

 

Øk lånet her

Slik samler du flere smålån

Ønsker du å samle flere smålån i ett lån, kan du enkelt søke om det på vår nettside.

Slik gjør du:

  • Du søker om nytt lån i vårt søknadsskjema. 
  • I låneveiviseren legger du inn de eksisterende lån som du har under feltet forbrukslån i steg 3, og merker at lånet skal innfris.
  • Vi utbetaler lånet til din konto og du innfrir selv lån som du har oppgitt i andre banker.

 

Samle dine lån her