20 største aksjonærer i Monobank ASA

Største eier i Monobank er Prioritet Capital AB med 9,9 % eierandel. Danske Bank A/S er meglerkonto for flere aksjonærer, der Prioritet Capital AB er den største.