Ledelsen

Bent Gjendem

CEO

bent.gjendem@monobank.no

996 11 996

LinkedIn

Tom Henning Rimestad

COO

tom.rimestad@monobank.no

932 40 172

LinkedIn

Martin Valland

CTO

martin.valland@monobank.no

402 00 800

LinkedIn

 

Lene Sjøbakk

CFO

lene.sjobakk@monobank.no

940 19 896

LinkedIn

Hans Ljøen

CRO

hans.ljoen@monobank.no

481 87 750

LinkedIn

Styret

 

Jan Greve-Isdal - Styreleder
Tidligere partner i Deloitte Corporate Finance og vice president commercial lending Chase Manhattan Bank. Styreleder i Webhuset AS. MBA fra Stanford University og siviløkonom fra BI.

  

Sølvi Nyvoll Tangen - Styremedlem
Advokat i Advokatfirmaet Kyrre ANS. Tidligere dommerfullmektig i Bergen tingrett, senioradvokat i WikborgRein & Co og advokat i Deloitte Advokatfirma DA. Can.jur Universitetet i Bergen og Postgraduate Diploma in EC Competition Law fra King's College London.

 

Anders Silkisberg - Styremedlem
Cheif Investment Officer (CIO) hos Prioritet Capital AB. Tidligere porteføljeforvalter i SEB Private Banking, Family Office. Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Göteborg.

 

Mette Henriksen - Styremedlem
Vice President Finance GC Rieber Shipping ASA. Tidligere Head of Accounting and Controlling i Rocksource ASA og konsernregnskapssjef i TTS Group ASA. Revisor fra NHH.

 

Tore Hopen - Styremedlem
Partner i Jarlsberg Partners AS. Tidligere Head of Corporate Finance Norway i Handelsbanken Capital Markets,  CEO i SEB Privatbanken ASA og CFO i Storebrand Bank ASA.

 

Tore Malme - Varamedlem
CEO i verdipapirforetaket Forvaltningshuset AS, tidligere management consultant i The Boston Consulting Group og partner i MG Equity Partners AS. Siviløkonom fra NHH og MSc in Finance fra London School of Economics (LSE).

 

Tore Amundsen - Styremedlem ansattrepresentant
IT-arkitekt i MONOBANK, tidligere IT-konsulent i Webstep, eier av Amundsen data AS og partner i Palladium Consulting AS. Dataingeniør fra Høyskolen i Bergen.