Monobank hever innskuddsrenten til 1,90 prosent


Bergen, 05.10.2016:
Monobank ASA har besluttet å heve innskuddsrenten på bankens høyrentekonto til 1,90 prosent.

Hevingen på 0,1 prosentpoeng skjer umiddelbart for nye kunder og gjelder for innskudd over NOK 50.000 kroner. For eksisterende kunder vil ny rente gjelde fra 05.12.16. For innskudd under NOK 50.000 kroner opprettholdes renten på 1 %.

«Vi setter opp renten for å bli enda mer konkurransedyktig i markedet.», sier banksjef Bent H. Gjendem.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent H. Gjendem, banksjef i Monobank, tlf.: +47 996 11 996


Om Monobank ASA:
Monobank ASA er en nettbasert bank for privatmarkedet. Banken selger fleksible og smarte banktjenester for innskudds- og utlånsprodukter via web. Monobank ble etablert i Bergen i november 2015 med konsesjon fra Finanstilsynet. Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, noe som innebærer at alle bankinnskudd inntil to millioner kroner er dekket av innskuddsgarantien fra sikringsfondet.
For ytterligere informasjon, vennligst se selskapets hjemmeside www.monobank.no