Monobank hever innskuddsrenten til 2 prosent

Bergen, 22. februar 2016:

Monobank ASA har besluttet å heve innskuddsrenten på bankens høyrentekonto til 2 prosent. Hevingen på 0,2 prosentpoeng skjer umiddelbart og gjelder for innskudd over NOK 50.000 kroner. For lavere innskudd har Monobank en rente på 1 prosent.


Den web-baserte Monobank åpnet i november 2015 og er en norsk nettbank for privatmarkedet. Banken har bak seg tre måneder med drift og hurtig vekst både på innskudds- og lånesiden. Dagens rentehevning skjer for å støtte ambisjonen om å være ledende i de segmenter man fokuserer; attraktive innskuddsløsninger og forbrukslån.


«Vi opplever betydelig interesse både for våre forbrukslån og vårt høyrentetilbud. Vi har som ambisjon hele tiden å ha et av markedets beste tilbud både til låne- og sparekunder, og med dagens rentehevning gjør vi sparing i Monobank enda mer attraktivt», sier banksjef Bent H. Gjendem.
Monobank opplever også betydelig interesse blant investorer og i dag ble selskapets aksjer tatt opp til notering på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste. I forbindelse med kapitalinnhentingen høsten 2015 kommuniserte Monobank at notering på OTC-listen ville være et naturlig første steg, mens man på noen års sikt har ambisjon om en børsnotering.


Monobank har 155 millioner aksjer utestående og banken har drøyt 200 aksjonærer.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent H. Gjendem, banksjef i Monobank, tlf.: +47 996 11 996

Om Monobank ASA:
Monobank ASA er en nettbasert bank for privatmarkedet. Banken selger fleksible og smarte banktjenester for innskudds- og utlånsprodukter via web. Monobank ble etablert i Bergen i november 2015 med konsesjon fra Finanstilsynet. Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, noe som innebærer at alle bankinnskudd inntil to millioner kroner er dekket av innskuddsgarantien fra sikringsfondet.
For ytterligere informasjon, vennligst se selskapets hjemmeside www.monobank.no