Vi setter ned innskuddsrenten

 

Bergen 03.05.16

For å tilpasse oss utviklingen i innskuddsmarkedet, reduserer vi nå renten på høyrentekonto til 1,80 % effektiv rente. Renten gjelder for beløp mellom 50 000 og 2 millioner kroner. For eksisterende kunder gjelder den nye renten fra 03.07.16.

Oversikt over alle våre priser finner du her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent H. Gjendem, banksjef i Monobank, tlf.: +47 996 11 996

Om Monobank ASA:
Monobank ASA er en nettbasert bank for privatmarkedet. Banken selger fleksible og smarte banktjenester for innskudds- og utlånsprodukter via web. Monobank ble etablert i Bergen i november 2015 med konsesjon fra Finanstilsynet. Banken er medlem av Bankenes Sikringsfond, noe som innebærer at alle bankinnskudd inntil to millioner kroner er dekket av innskuddsgarantien fra sikringsfondet.
For ytterligere informasjon, vennligst se selskapets hjemmeside www.monobank.no